Werkgroepen

Binnen de fotoclub Dongen zijn er door leden gevormde werkgroepen.

  • Maandag Digitaal Openhuis groep
  • Digigroep
  • Mentoraat

Als leden een nieuwe groep willen opzetten wordt dat door het bestuur aangemoedigd. Fotoclub Dongen heeft de mogelijkheid lokalen te reserveren in de Cammeleur.

De volgende regels gelden:

  • De leden van een werkgroep moeten allemaal lid zijn van Fotoclub Dongen. In beginsel geen introducees, tenzij daarover overleg is geweest met het bestuur;
  • Alleen toegang tot de Cammeleur na overleg met Giel Klaasse over het reserveren van een lokaal. Wie het eerst komt die het eerst maalt.